Επιλέξετε τον σωστό συνδιασμό ελαστικού / ζάντας σε περίπτωση αλλαγής διάστασης


Τώρα έχω ελαστικά με :

Πλάτος : mm
Προφίλ :   %
Ζάντα : inch 
Ελαστικό που εχω

Εμφάνιση εναλλακτικών ελαστικών με:

Πλάτος από έως mm
Προφίλ από εώς   %
Ζάντα από εώς inch

Η μέγιστη διαφορά διαμέτρου θέλω να είναι %.

Δείτε τα νέα ελαστικά τα οποία μπορείτε να τοποθετήσετε βάσει των επιλογών σαν:
* Σημαντική πληροφόρηση : Ο κανόνας αλλαγής ελαστικών προτείνει η διαφορά να ειναι μικρότερη απο 3%, επίσης δείτε πως επηρεάζονται οι ενδείξεις ταχυμέτρου μετα την αλλαγή ελαστικών